با اون همه جنگی که وجود من وجود داره

با اون همه خاطرات تلخ که در من وجود داره

حتی نخواستم یک لحظه بد باشم

حتی نخواستم یه لحظه از خودم دور باشم

زخم زبونارو به جون خریدم

از همه حتی از خودم بریدم (1)

چه دردی کشیدم به اینجا رسیدم

چه اشکی که ریختم به اوج رسیدم

حالمو نمی دونی، انگار من همون غریبه ام

عکسامو می سوزونی ولی من همینم

دوست نداشتم به هر تقدیر شکلک در بیارم

فقط می خواهم شکل خودم باشم (2)

بذار بمونم همونجور که می خواهم

بذار تموم شه این آتش بس بذار

گلوم پاره شد از بس که ناله کردم

حواسم بهت هست ولی من ویرونم

چرا بهت بر نخورد و همونجور موندی

بگو آخه چجوری اینقدر بی رحمی

1 : زخم زبونا رو به جون خریدم، از همه حتی از خودم بریدم ." حسین صفا"

2 : به هر تقدیر شکلک در نیاوردم، فقط می خواستم شکل خودم باشم." حسین صفا"

منبع : مهرداد نوذری |وجود داره
برچسب ها : وجود ,بذار ,وجود داره ,خودم باشم ,تقدیر شکلک